InMemory

Denne persondata politik beskriver rettighederne til personlige data og vores ansvar for at beskytte dem.
Politikken gælder for alle tjenester der tilbydes af In Memory.

 

Dataansvarlig

Daglig leder i Memosoft AS (Bjarne Johnsen) og CEO i Nordic Funeral (Karsten Nielsen) er på vegne af vores print- og webløsningers brugere ansvarlige for virksomhedernes behandling af personoplysninger. 

 

Personoplysninger som gemmes

Vi gemmer følgende personoplysninger om vores brugere (begravelsesforretningerne), deres kunder (de, som er ansvarlig for højtideligheden), andre pårørende og medvirkende i forbindelse med begravelsen:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og korrespondance.

 

Som tillæg gemmer vi billeder fra begravelsen, og i visse tilfælde billeder af den afdødes slægt og venner samt de deltagende i begravelsen.

 

I vores QR-løsning gemmer vi følgende oplysninger:

Navn, e-mailadresse og adgangskode i kryptert form, samt leveringsadresse og telefonnummer.

 

Som tillæg gemmer vi lydfiler, billeder og film der uploades fra brugeren samt e-mailadresse til modtagere af hilsner.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler oplysningerne for at kunne tilrettelægge for begravelsesforretningerne, så de kan opsætte dokumenter og generere trykfiler til produktion af vores produkter.

 

Vi anvender også oplysningerne, således at forretningerne let skal kunne sende e-mails med korrektur til de pårørende og deltagende i begravelsen samt have let adgang til leveringsadresser osv. til distribution af vores produkter.

 

Grundlaget for behandlingen

Oplysningerne om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresser og billeder anvendes til at opfylde tryksagsportalens intention om effektivitet og brugervenlighed. Grundlaget for denne behandling er persondataforordningens artikel 6 (b).

 

Såfremt du har givet samtykke hertil, bruges oplysningerne også til at give dig oplysninger og tilbud i forbindelse med brugen af inMemory.dk pr. e-mail, telefon og SMS. Grundlaget for denne behandling er persondataforordningens artikel 6 (a). Du kan når som helst sige nej til at modtage sådan information fra os.

 

Indhentning af personoplysninger

Vi opbevarer de personoplysninger, du har afgivet via integration med bedemandsforretningens administrationssystem, eller som er registreret/uploadet i vores web-løsninger.

 

Vi bruger cookies på vores websider for at kunne give dig, som besøgende på siden, den bedste kundeoplevelse og service. Loven om elektronisk kommunikation kræver, at vi informerer vores besøgende om brugen af cookies. Læs mere om brug af cookies her.

 

Udlevering af oplysninger til tredjeparter

Til overholdelse af vores produktions- og distributionsforpligtelser, udleveres de nødvendige oplysninger til vores samarbejdspartnere som for eksempel trykkerier, Bring, E-conomics og andre kurertjenester så som GLS og Interfjord. Udover dette vil vi ikke dele, sælge, overføre eller på anden måde udlevere personoplysninger til andre, medmindre vi er retsligt forpligtet til det.

 

Sletning af personoplysninger

Vi og vores leverandører sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser.

 

Den registreredes rettigheder

Vi behandler dine personoplysninger i henhold til personoplysningsloven og gældende forskrifter. Der gøres opmærksom på, at du kan kræve indsigt i og flytning af dine personoplysninger og kræve rettelse eller sletning af oplysninger.

 

Der kan klages til Datatilsynet, hvis behandlingen er i strid med reglerne.

 

Informationssikkerhed

Vi sikrer dine personoplysninger ved både fysisk og virtuel adgangs- og tilgangskontrol.

 

Kontaktoplysninger

Henvendelser om hvilke oplysninger, som er registreret, rettelse og sletning kan sendes skriftligt til følgende adresser:

 

personvern@memosoft.no

 

MemoSoft AS
Postboks 269

3201 Sandefjord

Norge